Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

LOGOPEDIA

Zajęcia z logopedą są prowadzone jako indywidualne zajęcia logopedyczne z dziećmi, które wymagają terapii logopedycznej. Na początku każdego roku logopeda przeprowadza badania przesiewowo-diagnostyczne (badania selekcyjne), w wyniku których każdy rodzic otrzymuje informacje na temat swojego dziecka. Zajęcia ortofoniczne, które są przewidziane w ramach programu przedszkola dla wszystkich dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Opierają się na zasadach proponowanych przez pedagogikę zabawy, która ma na celu pomoc w nauce mowy i rozwijaniu niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania aspektów takich jak: sprawność narządów mowy, prawidłowy tor oddechowy, poprawna artykulacja, kompetencje fonologiczne.

Prowadzone z dziećmi ćwiczenia przede wszystkim:

• służą usprawnianiu artykulatorów,

• uczą prawidłowego oddechu (pogłębienie oddechu, wydłużenie fazy wydechowej, uczenie poprawnego oddechu, zapobieganie utrwalaniu się patologii oddychania u dzieci),

• rozwijają słuch fonematyczny (umiejętność odróżniania dźwięków mowy),

• rozwijają mowę opowieściową,

• uczą budowania dłuższych wypowiedzi,

• kształtują umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,

• usprawniają koordynację wzrokowo-ruchową i wzrokowo-słuchowo-ruchową.

Prowadząca mgr Barbara Uram

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.