Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

JĘZYK ANGIELSKI

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się trzy razy w tygodniu i biorą w nich udział wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Treści programowe realizowane są w oparciu o ,,Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu" E.Skiba, A.Wieczorek, Warszawa 2003 (numer dopuszczenia MEN DKOS-5002-32/3).

Przedszkolaki korzystają z podręczników ,,Cookie and friends A/B/Starter Level", ,,Happy House 2" Oxford University Press, ,,Playtime A/B/C" jak również materiały dodatkowe do wymienionych kursów - CD. CD ROM, plakaty i karty poglądowe.

Podczas zajęć nauczycielka stosuje:

- metodę TPR - metoda reagowania całym ciałem;

- metodę komunikacyjną, za pomocą której przedszkolaki są przygotowywane do mówienia i zachowania się w sytuacjach dnia codziennego;

- metodę audiolingwalną, która polega na powtarzaniu przez uczniów zwrotów, słów lub całych zdań oraz uczenia się wierszyków i piosenek;

- metodę projektów.

Na zajęciach wykorzystywane są rozmaite pomoce dydaktyczne, dzięki którym dzieci mogą poznawać język wszystkimi zmysłami, także poprzez dotyk, węch i smak. Nauczanie słownictwa wzbogacane jest poprzez zastosowanie metody projektów, małych form teatralnych jak również wykorzystanie pomocy audiowizualnych np. magnetofon/komputer.

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.