Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

PROGRAM NAUCZANIA

W naszym przedszkolu realizujemy programy nauczania które zawierają hasła i treści zgodne z Podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej. Naszym nadrzędnym zadaniem jest stymulowanie rozwoju dziecka i jego edukacja. W naszych działaniach wspomagamy dziecko w rozwijaniu jego uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych w życiu codziennym i w dalszej edukacji. Budujemy system wartości oparty na wartościach chrześcijańskich, wychowujemy dzieci tak, aby wiedziały co jest dobre a co złe. Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. Rozwijamy umiejętności społeczne, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. Zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, zajęciach rekreacyjnych. Wzbogacamy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym i estetycznym; wypowiadania się przez muzykę, formy sztuki i małe formy teatralne. Kształtujemy u dzieci przynależność społeczną do rodziny, grupy rówieśniczej oraz postawy patriotycznej. Zapewniamy dzieciom rozwój ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowania tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.