Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

PLAN DALTOŃSKI

W 1919 roku powstała pierwsza szkoła daltońska. Jest to praktyczne wdrożenie kilku zasad: wolności, samodzielności i współpracy. Jest to związane z wolnością człowieka, jego kreatywnością oraz jego indywidualnością wewnątrz grupy. Pierwsze lata nauki są idealnym gruntem do zdobywania podstawowych umiejętności komunikacyjnych, takich jak słuchanie siebie nawzajem, trzymanie się grupy, ciche mówienie, dzielenie się ze sobą materiałem, pozytywne reagowanie na siebie nawzajem, zadawanie sobie pytań itp.

W przedszkolu pierwszym objawem planu daltońskiego jest stosowanie systemu kolorów dnia, potem tablica zadań porządkowych, gdzie dzieci ustalają jakie zajęcia będą się odbywały danego dnia. Tablica zadań jest środkiem pozwalającym na proste przedstawienie wizualne zadania do wykonania. Zadania takie mogą odbywać się w parach lub grupach w różnych miejscach Sali, o których zdecydują dzieci. Decydują one również w jakim czasie wykonają powierzone im zadanie. Dzięki tym zadaniom dzieci nabywają umiejętności podstawowe oraz kształtują właściwe postawy społeczne.

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.