Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

PLAN ADAPTACYJNO – WYCHOWAWCZY

Plan adaptacyjno – wychowawczy przedszkola
 1. Ułatwienie dzieciom przekroczenie progu: „dom – przedszkole”;
 2. Skrócenie okresu adaptacji maluchów we wrześniu;
 3. Obniżenie lęku rodziców związanego z koniecznością oddania dzieci pod opiekę przedszkola;
 4. Integracja rodziców między sobą;
 5. Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dziecka;
 1. Organizacja spotkania z rodzicami nowych przedszkolaków, przekazanie informacji ogólnych dotyczących przedszkolnego harmonogramu pracy przedszkola.
 2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie dziecięcej i społecznej poprzez wspólną zabawę, naukę, pracę i wybór właściwych form spędzania wolnego czas
 3. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę
 4. Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub negujących różne zachowania swoje i innych osób
 5. Uczenie i wychowywanie własnym przykładem kulturalnego i moralnego życia oraz postępowania
 6. Poszanowanie godności wychowanka jako osoby; akceptowanie go, uznawanie jego praw; pozwalanie mu na wyrażanie w sposób wolny jego własnych myśli.

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.