Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej

 12 262 24 08     601 985 983

METODA WCZESNEJ NAUKI CZYTANIA

Wczesna metoda nauki czytania J. Cieszyńskiej

Według Jagody Cieszyńskiej najlepszy czas na poznawanie kodu pisanego przypada na sam początek wieku przedszkolnego. Wczesna nauka czytania wpływa na kształtowanie się asymetrii półkulowej, koniecznej do prawidłowego opracowywania informacji językowych. Kilkuletnie dziecko jest bardzo żywo zainteresowane światem liter, chętnie uczestniczy w zajęciach, dlatego naukę czytania rozpoczynamy jak najwcześniej zanim dziecko zorientuje się , że czytanie jest trudną sztuką.

Podczas zajęć dzieci poddawane są stymulacji, nazwanej porządkowaniem świata od lewej do prawej – zgodnie z kierunkiem czytania w naszej kulturze. Ćwiczenia obejmują także małą i dużą motorykę, analizę i syntezę wzrokową i słuchową, szeregowanie, umiejętności dokonywania kategoryzacji i przede wszystkim ćwiczenie pamięci prawo i lewopółkulowej.

Przedszkole na ruczaju

Nasze publiczne przedszkole znajduje się na Ruczaju w Krakowie. Ofertę przedszkola cechują zarówno wartości tradycyjne, katolickie jak i zrównoważony sposób edukacji, żywienia i wychowania.

Oferta dla rodzin 3+

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci z rodzin wielodzietnych oferując warunki takie jak w państwowych przedszkolach. Nabór do przedszkola i Klubu Malucha trwa cały rok.

Lokalizacja przedszkola

Kontakt

Publiczne Przedszkole pod wezwaniem Matki Bożej Brzemiennej, ul. Wichrowa 7 w Krakowie

przedszkole@przedszkolembb.pl

 12 262 24 08    601 985 983


logo-malopolsk

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. " Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze" współfinansowane ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.